Filtracja jest sztuką samą w sobie. A dla nas.

Zasadę działania filtracji można wyjaśnić w kilku słowach: filtracja to … proces przechwytywania wszystkich szkodliwych substancji i cząsteczek, aby w możliwie najwyższym stopniu zmniejszyć zużycie i uszkodzenia chronionych części oraz aby zapewnić ochronę zdrowia ludzi i środowiska.

Ale można ją wyjaśnić jeszcze prościej: filtracja to … Hengst.

Dla wielu producentów samochodów, hurtowników działających na rynku części serwisowych i dla coraz większej liczby klientów przemysłowych nazwa Hengst już dziś jest synonimem filtracji i zarządzania płynami. Codziennie rozwijamy naszą wiedzę z zakresu filtracji, aby na stałe utrzymać dobrą markę.

Maksymalna wydajność w geometrii, fizyce i chemii.

Już sam wybór, właściwości i uszlachetnianie optymalnego czynnika filtrującego, w przypadku określonych sposobów użycia i oczywiście technika zginania, są dla Hengst sztuką samą w sobie. W sztuce tej geometria, fizyka i chemia odgrywają decydującą rolę. Do tego dochodzą wymagania konstruktorów i projektantów po stronie zleceniodawcy. Ponieważ wydajność czynnika filtrującego to jedno.

Drugim ważnym wymogiem jest to, aby opracowany filtr zajmował możliwie najmniej miejsca i był lekki, a poza tym nie wiązał się z wysokimi nakładami związanymi z montażem i konserwacją. Filtracja w firmie Hengst to również kwestia techniki, konstrukcji, wzornictwa i montowanego materiału. Z pojedynczych filtrów coraz częściej powstają kompleksowe elementy konstrukcji lub całe instalacje filtrujące, tworzące wielofunkcyjny system zarządzania płynami, który łączy te wszystkie wymagania.

Być może masz teraz przybliżone wyobrażenie o tym, jak wszechstronne znaczenie ma filtracja w firmie Hengst. Należy zdobyć dużą wiedzę, aby uzyskać stabilną pozycję na rynku zwłaszcza jako zaopatrzeniowiec oryginalnych części w branży samochodowej i przemyśle. Dokładnie na tym dobrze się znamy i koncentrujemy od ponad 55 lat.